Trường THPT Phú Lương 

Địa chỉ: TK Lê Hồng Phong - TT Đu - Phú Lương - Thái Nguyên

 Điện thoại: 02083 874 439