Lễ kết nạp đảng viên

   Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và quy định số 45 QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Ngày 18/10/2019 Chi bộ trường THPT Phú Lương tổ chức kết nạp đảng viên cho quần chúng: 

Lý Thị Thu Hà, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thanh Phận. Chức vụ: giáo viên THPT vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều lệ Đảng quy định đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm tốt công tác phát triển đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Một số hình ảnh đồng chí Bí thư Chi bộ trường THPT Phú Lương trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng: Nguyễn Thanh Phận, Hoàng Thị Huệ, Lý Thị Thu Hà

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Quyên
Nguồn: thptphuluong.thainguyen.edu.vn
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 49
Tháng 12 : 295
Năm 2021 : 25.297
Tin đọc nhiều
Bài tin liên quan