Chi bộ trường THPT Phú Lương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 31/03/2021 của Huyện ủy Phú Lương V/v Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  Chiều ngày 22/4/2021 Chi bộ trường THPT Phú Lương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng .

Tham dự buổi học có đ/c Hà Quang Đỉnh- Bí thư chi bộ - HT nhà trường, các đ/c trong BGH, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đ/c cán bộ, đảng viên,giáo viên trong trường.

Tại buổi học, các đại biểu được nghe báo cáo viên là đồng chí PGS- Tiến sĩ Lê Văn Cường- Phó Viện trưởng viện xây dựng Đảng học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu tóm tắt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Qua buổi học, các đ/c cán bộ giáo viên, nhân viên, đảng viên bước đầu nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; từ đó thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong tập thể CBGV và HS, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

   Qua buổi học các đ/c  cán bộ giáo viên, nhân viên, đảng viên  nhận thức rõ phải nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, thảo luận để nắm vững nội dung Nghị quyết, từ đó vận dụng sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 

Nguồn: BGH
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 49
Tháng 12 : 295
Năm 2021 : 25.297
Tin đọc nhiều
Bài tin liên quan