Hưởng ứng thi đua lần I năm học 2020 - 2021

Hưởng ứng thi đua lần I năm học 2020 - 2021

Hưởng ứng phong trào thi đua lần I môn năm học 2020 -2021, sáng ngày 13/11/2020, tổ Toán thực hiện thi giáo viên giỏi cấp trường với các đ.c tham gia.Thi đua lần I được thực hiện ...